Voor verwijzers

Gezinsondersteuning GROEI begeleidt kinderen en jongeren t/m 23 jaar. Gezinsondersteuning GROEI verleent alleen vrijwillige hulpverlening en werkt niet vanuit een gedwongen kader. 

GROEI heeft verschillende vormen van ambulante hulpverlening en respijt zorg (logeren). 

Wilt u een kind aanmelden bij GROEI, meldt dit bij het sociaal team van de desbetreffende gemeente. Zij kunnen de cliënt doorverwijzen naar Gezinsondersteuning GROEI. 

Gezinsondersteuning GROEI heeft contracten met Regio Rivierenland en met de Lekstroom Gemeenten.

Producten en productcodes Regio Rivierenland
Jeugd: 
– Begeleiding regulier individueel (45A48)
– Begeleiding regulier groep (41A23)
– Begeleiding specialistisch individueel (45A53)
– Begeleiding specialistisch groep (45A54)
– Jeugdhulpbehandeling regulier individueel (41A03)
– Jeugdhulpbehandeling regulier groep (41A23)
– Logeren regulier etmaal (44A09)
– Logeren regulier dagdeel (44A32)
– Logeren intensief etmaal (44A45)
– Logeren intensief dagdeel (44A34)

WMO:
– Begeleiding Individueel, regulier (02A03)
– Begeleiding Individueel, Specialistisch (02A05)

Producten en productcodes Lekstroom Gemeenten
Jeugd:
– Begeleiding individueel midden (50A04)
– Begeleiding groep midden (50A09)
– Logeren/kortdurend verblijf (43A11)

%d bloggers liken dit: