Kwaliteit

GROEI werkt methodisch. Dit wil zeggen dat GROEI werkt volgens een cyclisch proces. Dit proces bestaat uit een aantal stappen; het verzamelen van informatie, het vaststellen van (zorg) behoeften, het bepalen van doelen, het vaststellen en plannen van activiteiten, het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg plaats met ouders en waar mogelijk ook met het kind of de jongere. 

Bij een intake neemt de medewerker van GROEI een anamnese af. In de anamnese komen de belangrijke gegevens te staan. Ook zal de medewerker van GROEI een intakeverslag maken. In dit verslag beschrijft de medewerker de voorgeschiedenis, de situatie op dit moment en de hulpvraag. 

GROEI beschikt over een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).  In dit systeem rapporteert de medewerker van GROEI hoe de begeleiding verloopt, staan de ondersteuningsplannen en worden persoonsgegevens bewaard. GROEI maakt gebruik van ZilliZ (ECD). Dit systeem is streng beveiligd en is AVG compliant. De ouders/verzorger krijgt de inloggegevens van het ouderportaal van ZilliZ. Via de ZilliZ app kan de ouder/verzorger de dag rapportages lezen. Zo wordt de ouder/verzorger actief betrokken bij de begeleiding en blijft hij/zij op de hoogte over hoe de begeleiding verloopt. 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking gesteld. Volgens deze wet is elke organisatie, die privacy gevoelige informatie bewaart, verplicht een verwerkingsregister op te stellen. GROEI beschikt over een verwerkingsregister. Dit document is in te zien voor de klant. 

De medewerker(s) van GROEI beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

%d bloggers liken dit: