Vakantieopvang

Voor veel gezinnen is de zomervakantie een intense periode. Wij merken dat veel kinderen gebaat zijn bij structuur en regelmaat in de vakantie en dat ouders gebaat zijn bij ontlasting in de vakantie. Door toenemende vraag aan opvang heeft Gezinsondersteuning GROEI besloten om vakantieopvang aan te bieden. 

Gezinsondersteuning GROEI biedt tijdens de zomervakantie op woensdag van 09:30 tot 16:00 opvang aan kinderen van 4 tot 14 jaar. De vakantieopvang is bedoeld ter ontlasting van ouders en voor het begeleiden van sociale vaardigheden in groepsverband. De opvang vindt plaats op de locatie van Gezinsondersteuning GROEI in Culemborg. 

Er werkt een vast team van begeleiders op de woensdagen. Tijdens de vakantieopvang worden er verschillende activiteiten georganiseerd en is er ruimte voor eigen invulling van kinderen. Tijdens de activiteiten worden de kinderen begeleidt met aangaan van sociale contacten, samen spelen, emoties benoemen en sociale vaardigheden. De begeleiders van de vakantieopvang hanteren de methode Sociaal Gedrag Elke Dag als basis.


Hoe wordt deze zorg gefinancierd?
Gezinsondersteuning GROEI heeft met alle gemeentes van regio Rivierenland een Zorg in Natura contract voor begeleiding groep regulier en begeleiding groep specialistisch.

Gezinsondersteuning GROEI heeft een Zorg in Natura contract met de gemeentes van Regio Lekstroom voor begeleiding groep midden.

Begeleiding groep  kan ook gefinancierd worden vanuit een PGB.

%d bloggers liken dit: